Chovné Holuby

 SK-2016-02601-30

 

30
 

Krátky popis:

Super závodník

              

 SK-2016-02601-42

 

42
 

Krátky popis:

7.Eso OZ Bardejov kat F

              

 SK-2019-02601-79

 

79
 

Krátky popis:

vnuk Vegas

              

 SK-2020-02601-85

 

233
 

Krátky popis:

85“ jesenny holub 

              

 SK-2017-02601-225

 

225
 

Krátky popis:

získal 13 cien

              

 SK-2017-02601-233

 

233
 

Krátky popis:

-brat" 42", "1244","405", "6078"

              

 SK-2019-0119-244

 

233
 

Krátky popis:

-syn" TOP STAR 445"

              

 SK-2019-0509-513

 

233
 

Krátky popis:

-brat " BIG Alex" 20.cena finále"

              

 SK-2019-02601-606

 

233
 

Krátky popis:

-Toor "941" x Evin "818"

              

 SK-2020-02601-172

 

233
 

Krátky popis:

Syn „STAR 1848“x Bednar 606

              

 SK-2019-02601-658

 

233
 

Krátky popis:

Toor 142 x Oswald 526

              

 SK-2019-02601-877

 

233
 

Krátky popis:

Syn „STAR 1848“ X „42“

              

 SK-2012-02603-1011

 

233
 

Krátky popis:

Otec „42“ „233“ „405“ „1244“ „6075“

              

 SK-2020-02601-1343

 

233
 

Krátky popis:

100% surodenec „610“ „609“ a „509“

              

 SK-2020-0509-1667

 

233
 

Krátky popis:

Syn Olympionika „171“ x chovna „1“

              

 SK-2020-0509-1685

 

233
 

Krátky popis:

vnuk „50“ & „1“

              

 DV-2020-05138-4318

 

233
 

Krátky popis:

Syn Kittel x dcera Greipel

              

 BE-17-2108394

 

233
 

Krátky popis:

Belgican

              

 DV-09-03785-435

 

233
 

Krátky popis:

"435" vnuk Eura

              

 DV-02132-17-700

 

700
 

Krátky popis:

Nakrevnený "Blaue Leo" Dirk v.d.Bulck

              

 DV-2018-0509-418

 

1075
 

Krátky popis:

Syn "1017" top závodnika na DT

              

 SK-16-03501-1075

 

1075
 

Krátky popis:

syn Univerzál x Generalka