SK2020-02601-1343

 

Holub č: SK-2020-02601-1343

pozri aj Rodokmeň

 

100% brat

„509“

9.eso Slovenska kat F

2c. 1868h 146km

4c. 1652h 231km

12c. 1770h 146km

„609“

1c. 1868h 146km

2c. 1770h 146km

„610“

6c. 1652h 231km

9c. 1770h 146km

20c. 1868h 140km