Chovné Holuby Nemecko

Chovný pár 1A

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 1B

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 2

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 3

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 4

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 5

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 6

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 7

1848             4404           rodokmeň

Chovný pár 8

1848             91           rodokmeň

Chovný pár 9

1848             336           rodokmeň

Chovný pár 10

1848             1577           rodokmeň

Chovný pár 11

1848             513           rodokmeň

Chovný pár 12

1848             6056           rodokmeň

Chovný pár 13

1848             139           rodokmeň

Chovný pár 14

1848             475           rodokmeň

Chovný pár 15

1848             25           rodokmeň

Chovný pár 16

1848             177           rodokmeň

Chovný pár 17

1848             565           rodokmeň

Chovný pár 18

1848             RO           rodokmeň

Chovný pár 19

1848             9645           rodokmeň

Chovný pár 20

1848             1498           rodokmeň

Chovný pár 21

1848             1002           rodokmeň

Chovný pár 22

1848             830           rodokmeň

Chovný pár 23

1848             1593           rodokmeň

Chovný pár 24

1848             274           rodokmeň

Chovný pár 25

1848             301           rodokmeň

Chovný pár 26

1848             71           rodokmeň

Chovný pár 27

1848             1848           rodokmeň

Chovný pár 28

1848             1848           rodokmeň